PradžiaPrivatumo politika

Privatumo politika

1. SĄVOKOS:
1.1 Svetainė – interneto InterjeroLipdukai.lt parduotuvė, kuri yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.interjerolipdukai.lt
1.2 Paskyra – Interjerolipdukai.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
1.3 Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;
1.4 Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
1.5 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
1.6 Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
1.7 Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
1.8 Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
1.9 IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.2 Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
2.3 Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
2.4 Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai gali susipažinti www.interjerolipdukai.lt/privatumo-politika/ adresu.
2.5 Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai InterjeroLipdukai.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas.
2.6 Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninis paštą, bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.

3 ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
3.1 InterjeroLipdukai.lt yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, telefono numeris, , elektroninio pašto adresas, IP adresas.
3.2 Siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.
3.3 Ar sutinkate, kad į jūsų kompiuterį būtų įrašyti Slapukai, skirti Svetainės lankytojų skaičiui apskaičiuoti, Jūsų interesus atitinkančiam Svetainės turiniui sukurti ir Jūsų lankomumo istorijai išsaugoti? Jeigu sutinkate, prašau savo sutikimą išreikšti varnele. Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: info@interjerolipdukai.lt